Erhverv og Foreninger

DURUP

I Durup er der nedsat en gruppe af engagerede virksomheder, som sammen arbejder med at skabe vækst i vores lokalsamfund: Flere arbejdspladser, flere iværksættere og flere tilflyttere – og øget omsætning for de virksomheder, der allerede er på egnen.

 

Gruppen hedder: Vækst i Durup.

 

Du kan læse mere om gruppen på deres hjemmeside: www.vaekstidurup.dk

 • BMX Limfjord v/Hans Balle - tlf. 30 55 00 40
 • Bokseklubben Nordsalling v/Jens Erik Kolding, Margrethevej 16, Oddense -
 • tlf. 97 58 12 69 - www.bk-nordsalling.dk
 • Sallingsund Cykelmotion v/Eigil Præst, Pilevej 62, Glyngøre - tlf. 97 73 18 86 -
 • www.sallingsund-cykelmotion.dk
 • Dansk Røde Kors, Nordsalling v/Jytte Skov, Blommevænget 51, tlf. 42 31 27 42
 • www.rodekors.dk/nordsalling
 • Durup Borger- og Erhvervsforening v/Thomas Rosenkrands, tlf. 24 27 39 28
 • Durup Idrætsforening v/Jenny Pedersen - tlf. 97 59 28 25 - www.durupif.dk
 • Durup Svømmeklub v/Benny Eskildsen - tlf. 27 91 35 38 - www.durupsvømmeklub.dk
 • Durup Tennisklub v/Steen Christensen, Toustrupvej 35b - tlf. 97 59 24 78
 • Durup Ungdomsklub v/Ungdomsskolen Skive, Hovedgaden 40 -
 • klubleder: Karin Kobberø - tlf. 24 89 43 28 - www.ungdomsskolen-skive.dk
 • Durup Egnens Husholdningsforening v/Annelise Michelsen, Grynderupvej 3, Sæby -
 • tlf. 24 82 31 62
 • Sallingsund Hesteklub v/Helle Larsen - tlf. 40 59 21 77 - www.sallingsundhesteklub.dk
 • Sallingsund FC v/Hans Kirk - facebook: Sallingsund fodbold club- SFC
 • Harrevig Golfklub - tlf. 97 57 11 66 - www.harreviggolf.dk
 • Sallingsund Sejlklub v/Jørn Nielsen - tlf. 42 92 40 06 - www.sallingsundsejlklub.dk

 

Her er der plads til din forening - send en mail med navn, kontaktperson og telefonnummer til durupby@gmail.com