Hjem


Arbejdsgruppen bag har arbejdet på projektet siden marts 2007. Vi skrev på det tidspunkt følgende:

 

Det var oprettelsen af Durup Sparekasse Fonden, der bl.a. fik os til at trække i arbejdstøjet. Vi startede i marts 2007 - så på vores by med både positive og kritiske øjne.

 

Vi ser på vores by, som et dejligt sted, men behovet for forbedringer og nye tiltag er nødvendige. Vi vil gerne fremtidssikre området med forskellige tiltag.

 

Vi vil prøve at påvirke alle til initiativer, forskønnelser m.m. Vi tror på, mange tiltag vil være mulige.

 

Skive Kommune søgte Staten om midler til byforskønnelse i DURUP, som blev bevilget. Byfornyelsen gav os mulighed for at se på nedrivning af nedlagte og faldefærdige bygninger.

 

Vi er stadig i gang med Plan 09, hvor arbejdet består i at binde land og by sammen, med stier og grønne områder.

Mulighederne i Durup og omegn steg betydeligt, med de tiltag der var/er i Plan 09 og byforskønnelsesprojekterne.

 

Men uden økonomisk hjælp fra Durup Sparekassefonden, havde meget ikke været muligt.

 

Vi er gennem de sidste år nået langt i Durup, og for blot at nævne lidt af det:

 

Cykelsti til Tøndering 

Fjernelse af Doca - åbning af Anlægget 

Fjernelse af mejeriet – multibane 

Renovering af Ledvogterhuset 

Renovering af Hallen 

Nedrivning af huse – anlæggelse af P. plads og grønne områder. 

Hele vores stiforløb i det åbne land og langs Durup Bæk, gennem byen. Vi har fået forbundet byen på kryds og tværs med stier, åbnet op, så meget virker indbydende.

 

Der arbejdes stadig på at færdiggøre selve Byfornyelses-projektet.

 

Vi har nedsat flere arbejdsgrupper:

Det Grønne Hold

Gadeambassadører

Fællesskab og Sammenhold

Aktivitet/Motion

Genbrug/Loppe

Kunst/Kultur

 

Men hvordan kommer vi videre efter det?

 

Hvordan får vi byen til at fortsætte den positive fremgang?

 

Det er vigtigt vi ikke går i stå og læner os tilbage.

 

Alt drejer sig om Durups fremtid – vores fremtid – bevarelse af børnehave, skole, handelsliv, at få flere tilflyttere, fastholde og forbedre vores boligstandard.

 

Det er vigtigt med et samarbejde, hvor alle borgere, foreninger og institutioner trækker i fællesskab.

 

Så husk det er DURUPS FREMTID - det gælder.

 

Arbejdsgruppen "Durup og omegn - forny din by" består af:


  • Jytte Boll
  • Annette V. Torp


Har du/I ideer/forslag/ønsker til nye tiltag i byen, så kontakt os gerne på mail:


durupby@gmail.com

Kontakt: durupby@gmail.com

Du kan også følge os på facebook - Durup by