Durup - i hjertet af Salling

Placeret i hjertet af Salling, byder Durup på masser af natur og forskellige muligheder for oplevelser i naturen.

I Durup by er der anlægget med legeplads, bålhytte og træningspavillion. Der er også ved at blive etableret en hundeskov, Folkeskoven, til glæde for de to-benede og firbenede.

Durup ligger også centralt placeret på den gamle jernbaneføring, der i dag er blevet til Salling Natursti - en smuk rute til både gående og cyklende, der forbinder byen med resten af Danmark.

Durup Anlæg


Durup Anlæg er fuld oplevelser til alle sanser med en legeplads til de små, hvor der blandt andet findes en stor sandkasse med tilhørende legeredskaber og en stor trambolin. Der er også en stor bålhytte til fri afbenyttelse, samt motionspavillioner. 

Salling Natursti


Salling Natursti - en smuk rute til både gående og cyklende. Salling Natursti forbinder Skive i syd med Glyngøre i nord og på sin vej igennem Salling besøger den de gamle stationsbyer

Lyby, Jebjerg, Roslev, Durup og Glyngøre. 


Durup Å-sti


Durup har det skønneste stisystem som snor sig igennem byen, hvor den følger åløb, krydser enge og anlagte opholdpladser med bænke.

Åstien forbinder Anlægget med byens institutioner og Hovedgaden, ligesom den leder ud til nogle af de mange boligkvarterer. 

Op på cyklen!


Durup er centralt placeret på Salling Natursti - den gamle Skive/Glyngøre jernbaneføring, der forbinder byen med resten af Danmark, som en del af den Nationale Cykelrute 2(Hanstholm-København)

Limfjordens vande


Durup er placeret inden for cykelafstand til nogle af Linfjordens bedste strande - herunder strande med Blå Flag. 


Grynderup Sø

Grynderup Sø blev etableret i 2011 som et naturgenopretningsprojekt. Grynderup Sø er ca. 140 ha. og habiterer et rigt fugleliv, som blandt andet kan iagttages fra fugletårnene.

Der er bygget tre fugletårne ved søen - to, der ligger side om side ved den sydlige del af søen ved Bystedmøllevej og ét ved den nordlige del af søen ved Grynderupvej. 

Durup Anlæg

Durup Anlæg er placeret i hjertet af Durup og her er plads til fri leg og hygge for børn i alle aldre. Durup Anlæg danner også rammen om flere af byens festlige begivenheder, blandt andet Sct. Hans og Anlægskoncerten