"Next Step"-gruppen i Durup har sendt denne ansøgning til Skive Kommune, med håbet om et blive den næste klimalandsby.

Durup Borger- og Erhvervsforening har i mere end 100 år varetaget Durup og omegns interesser.

 

Foreningen arrangerer bl.a. Sct. Hans Aften i anlægget, Jul i Durup, torvedage mm. og er medarrangør

af Forårsmessen og Anlægskoncerten. Foreningen drives af frivillige og der er omkring 100 borgere,
der giver en hjælpende hånd med, når der afholdes arrangementer eller igangsættes forskønnende

aktiviteter i byen. Tak for det!


Foreningens mange aktiviteter og hverv er kun muligt med involvering af MANGE aktive og hjælpsomme borgere og mange betalende medlemmer og sponsorer.

 

 

Flagallé

Ved konfirmation, skolestart, byfest, messer og andre lejligheder hvor ”byen fester” – flager foreningen.

 

Derudover kan alle bestille opsætning af flagalléen. Prisen er:

            For medlemmer                                      300.- kr.

            For ikke medlemmer                               500.- kr.

           

 

Henvendelse vedr. Flagallé kan ske til:

Erik Dalgaard 21471758.

                     

 

Husk at bestille i god tid!

For Flagalléen opsættes nemlig af frivillige, som gør det til glæde for os alle. Uden deres indsats ville Flagalléen ikke være mulig.

Durup Borger- & Erhvervsforening

Støt os med et medlemskab

Det er medlemmernes kontingentindbetalinger og sponsorernes støtte, der danner hele grundlaget for foreningens virke.

I 2022 blev indtægterne blandt andet brugt til fejring af Sct. Hans, legetøj til de små i anlægget, borde/bænke på naturstien, frugttræer i Folkeskoven og Jul i Durup.


Kontingent for 2023 er: kr.   75.- pr. person
                                      kr. 150.- pr. husstand     


Kontingentet kan indbetales:

Via netbank, konto:                8510 0007228627

Via MobilePay:                       132042

Kontant:                                 Til et bestyrelsesmedlem


 

Har du ideer til aktiviteter, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte formand Line Boll på MAIL eller mobil: 2479 7441

Bestyrelsen:


Line Gade Boll, Formand

Bjarke Eiskjær, Næstformand

Emma Gade Boll, Sekretær

Peder Christian Gade, Kasserer

Nena Andersen, Bestyrelsesmedlem

Vibeke Kristensen, Bestyrelsesmedlem

Hans Kirk, Bestyrelsesmedlem


Gadeambassadører


På din gade er udnævnt en Gadeambassadør som varetager
foreningens og byens interesser.


Din Gadeambassadør sørger blandt andet for omdeling af foldere og meget andet. 

Anlægsgade Nanna Eiskjær

Bystedvej Claus Musgaard

Bjergbyvej Christie Vang

Engvej Poul Dalgaard

Gynderup Rikke Jørgensen

Hovedgaden/Møllevej/Mellemvej Hans Kristensen

Idrætsvej/Solvang Lars Toft

Kløvermarken/Duruplund/Vesterlund Else Marie Bodilsen

Markedsgade, Nørrevang Villy Sørensen

Mølkærvej Lone Lunne

Nautrup Karen Marie Thorhauge

Nissumvej Tina Hartmeyer

Præstelund Kaj Plejdrup

Præstevænget Viggo Offersen

Skovvang Charlotte Veile

Toustrupvang/Søndervang Helle Meulengarcht

Toustrupvej Jytte Boll

Tøndering by/Hegnetvej John Boll

Tønderingvej (Naturstien – Byskiltet) Lone Højgaard

Tønderingvej (Kirken – Byskiltet) Mia Kirkegaard

Vesterled Jette Andersen

Vestervang Benny Bull

Vilholmvej Malene Märcher Ruseng

Vinkelvej Steen Skipper

Østervang Jimmy Nielsen

Ågade Merete Frederiksen

Åstedvej Susanne Grove