Durup Borger- og Erhvervsforening har i mere end 100 år varetaget Durup og omegns interesser.

 

Foreningen arrangerer bl.a. Sct. Hans Aften i anlægget, Jul i Durup, torvedage mm. og er medarrangør

af Forårsmessen og Anlægskoncerten. Foreningen drives af frivillige og der er omkring 100 borgere,
der giver en hjælpende hånd med, når der afholdes arrangementer eller igangsættes forskønnende

aktiviteter i byen. Tak for det!


Foreningens mange aktiviteter og hverv er kun muligt med involvering af MANGE aktive og hjælpsomme borgere og mange betalende medlemmer og sponsorer.

 

 

Flagallé

Ved konfirmation, skolestart, byfest, messer og andre lejligheder hvor ”byen fester” – flager foreningen.

 

Derudover kan alle bestille opsætning af flagalléen. Prisen er:

            For medlemmer                                       300.- kr.

            For ikke medlemmer                               500.- kr.

           

 

Henvendelse vedr. Flagallé kan ske til:

Per Dalstrup på tlf. 2014 0417.

                     

 

Husk at bestille i god tid!

For Flagalléen opsættes nemlig af frivillige, som gør det til glæde for os alle. Uden deres indsats ville Flagalléen ikke være mulig.

Durup Borger- & Erhvervsforening

Støt os med et medlemskab

Det er medlemmernes kontingentindbetalinger og sponsorernes støtte, der danner hele grundlaget for foreningens virke.

I 2022 blev indtægterne blandt andet brugt til fejring af Sct. Hans, legetøj til de små i anlægget, borde/bænke på naturstien, frugttræer i Folkeskoven og Jul i Durup.


Kontingent for 2023 er: kr.   75.- pr. person
                                      kr. 150.- pr. husstand     


Kontingentet kan indbetales:

Via netbank, konto:                8510 0007228627

Via MobilePay:                       132042

Kontant:                                 Til et bestyrelsesmedlem

 

 

Har du ideer til aktiviteter, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte formanden på tlf. 2566 0030 eller
E-mail: latefoot@fibermail.dk.

Bestyrelsen:


Line Gade Boll, Formand

Bjarke Eiskjær, Næstformand

Emma Gade Boll, Sekretær

Peder Christian Gade, Kasserer

Per Dalstrup, Flagmester

Vibeke Kristensen, Bestyrelsesmedlem

Hans Kirk, Bestyrelsesmedlem


Gadeambassadører


På din gade er udnævnt en Gadeambassadør som varetager
foreningens og byens interesser.


Din Gadeambassadør sørger blandt andet for omdeling af foldere og meget andet. 

Anlægsgade                                                       Jan Hansen

Bjergbyvej                                                          Christie Vang

Bystedvej                                                           Claus Musgaard

Engvej                                                                 Poul Dalgaard

Grynderup                                                         Gitte Holmgaard

Hovedgaden/Møllevej/Mellemvej               Hans Kristensen

Idrætsvej/Solvang                                            Lars Toft

Kløvermarken/Duruplund/Vesterlund       Nikolaj Østergaaard

Markedsgade, Nørrevang                              Villy Sørensen

Mølkærvej                                                         Lone Lunne

Præstelund                                                        Kaj Plejdrup

Præstevænget                                                  Viggo Offersen

Skovvang                                                            Charlotte Veile

Toustrupvang/Søndervang                            Mette B. Christensen

Toustrupvej                                                       Jytte Boll

Tøndering By/Hegnetvej                                John Boll

Tønderingvej   (Naturstien – Byskiltet)       Lone Højgaard

Tønderingvej (Kirken – Byskiltet)                 Jørgen Kjær

Vesterled                                                           Jette Andersen

Vestervang                                                        Benny Bull

Vilholmvej                                                          Malene Märcher Ruseng

Vinkelvej                                                            Steen Skipper

Østervang                                                          Jimmy Nielsen

Ågade                                                                  Merete Frederiksen

Åstedvej                                                             Susanne Grove