Foreningsliv

Durup har masser af aktive fællesskaber - foreninger, der skaber livsglæde for store og små. Lige fra vugge til grav har de lokale foreninger tilbud om motion, håndværk og forskellige arrangementer. Alt med det formål at skabe glæde for den enklte og gavn for alle. Alle foreninger i Durup møder velvilje og opbakning hos erhvervslivet igennem sponsorater, samt deltagelse i og opbakning til forskellige arrangementer.